Of het nu gaat om een kind dat het moeilijk heeft op school of een kind dat gewoon een extra zetje nodig heeft, er zijn veel redenen waarom ouders kiezen voor bijles voor hun kind. De persoonlijke leerervaring en de één-op-één aandacht die bijles biedt, kan leerlingen helpen betere studievaardigheden te ontwikkelen, hun kennis van kernvakken te vergroten en een passie voor leren aan te wakkeren. Deze vaardigheden zijn de bouwstenen voor succes in de klas en daarbuiten.

Het is belangrijk om te onthouden dat er geen standaard aanpak is voor bijles; elke student heeft een andere set van behoeften. Factoren zoals leeftijd en de aanwezigheid van een leerstoornis hebben invloed op het soort bijles dat voor elke leerling zal werken. Daarom is het van cruciaal belang om te begrijpen welke methode de bijlesgevers zullen volgen – en welke voordelen je kunt verwachten – voordat je je kind inschrijft. Bijles Academische Vaardigheden is een goed idee! 

Wie profiteert er?

Veel ouders en leraren richten zich op de voordelen van bijles voor kinderen die het moeilijk hebben. Eigenlijk zullen bijna alle kinderen er op de een of andere manier baat bij hebben om te worden ingeschreven in een bijlesprogramma. Leerlingen die lijden aan leerstoornissen of moeite hebben met een specifiek vak zullen het meest waarschijnlijk de voordelen zien van één op één bijles – maar zelfs leerlingen die het goed doen op school kunnen profiteren van de extra stimulans die bijles biedt.

Voordelen bijles na schooltijd

De voordelen van bijles na schooltijd kunnen worden gezien bij een student, ongeacht zijn of haar eerdere prestaties. Dit betekent dat er meer is om het succes van bijles te meten dan alleen betere cijfers – veel docenten kijken ook naar gedragsfactoren. Een hernieuwde interesse in school en betere studiegewoonten geven allemaal aan of de bijleservaring van een student een positief effect heeft.

Naar wat voor soort programma´s moet je zoeken

Succesvolle bijlesprogramma’s richten zich op de student en zijn of haar individuele behoeften. Dit kan één-op-één sessies en aangepaste programma’s omvatten. Veel kinderen die worstelen op school hebben een ondersteunende omgeving nodig waar ze moeilijke concepten kunnen doornemen op een manier die voor hen werkt. Programma’s met grote klassen en een gebrek aan één-op-één hulp kunnen er uiteindelijk toe leiden dat leerlingen met problemen weer achterop raken.