Heb je als doel het aanpakken van een maatschappelijk probleem? Dan vraag je je misschien af of je informeel moet opereren of dat de doelen het beste bereikt kunnen worden door een stichting oprichten. We gaan er samen even naar kijken. 

Wel of geen stichting oprichten? 

Als je zowel winst wilt maken als je andere doelen bereiken, dan kun je het beste een vennootschap met winstoogmerk oprichten. Maar als je geen winst nastreeft, moet je de voordelen overwegen van het oprichten van een stichting. De meeste non-profitorganisaties worden opgericht om een voordeel te verschaffen aan het publiek, in tegenstelling tot clubs, coöperaties, enz. die worden opgericht ten behoeve van hun leden. Zij omvatten bedrijven die zijn opgericht voor charitatieve, educatieve, wetenschappelijke, religieuze en literaire doeleinden. Het oprichten van een stichting zorgt voor belastingvoordelen. 

Voordelen van het oprichten van een stichting

Een stichting heeft een eigen apart bestaan. Zij kan haar eigen contracten sluiten, in haar eigen naam dagvaarden en gedagvaard worden en is verantwoordelijk voor haar eigen contractuele en andere verplichtingen. In tegenstelling wat veel mensen denken, is het mogelijk om winst te maken met een stichting, maar dit mag alleen geen oogmerk zijn van je stichting. 

Bescherming van je privévermogen

Beperkte aansprakelijkheidsbescherming. Een stichting beschermt directeuren, functionarissen en leden (als zij leden heeft) tegen persoonlijke aansprakelijkheid voor de schulden en aansprakelijkheden van hun bedrijf. 

Toegang tot subsidies

Sommige non-profitorganisaties komen in aanmerking voor overheidssubsidies. Dat maakt het makkelijker je doelen te bereiken. 

Goed imago

Geloofwaardigheid. Er kan meer geloofwaardigheid uitgaan van een stichting dan van  een persoon of personen die informeel proberen hun non-profit doel te bereiken. Donateurs kunnen vanwege deze geloofwaardigheid de voorkeur geven aan een stichting.