Voor veel ondernemers is het nog niet helemaal duidelijk dat het samenwerken met tal van bedrijven, die zeer verschillend qua cultuur kunnen zijn, een vak apart is. Dat is dus iets waar je je in moet verdiepen. Als je bijvoorbeeld werkt met (eeuwenoude) familiebedrijven, dan kom je er achter dat dit anders is dan werken met een startup. Bij hvk-stevens.com weten ze daar alles van. Ze hebben een oog voor de verschillen en passen zich daarop aan. Neem contact met hen op voor advies op juridische, fiscaal en financieel terrein. 

Startup kenmerken

Wanneer je wilt samenwerken met een startup, dan moet je weten dat het doorgaans een klein bedrijf is waar niet veel mensen werken. De organisatiestructuur kan aardig plat zijn en de middelen die hen tot beschikking staan, zijn over het algemeen niet riant. Wel is het zo, dat ze zich op een zeer innovatief terrein kunnen bevinden, waarmee een groter bedrijf haar voordeel kan doen. Je ziet dan ook dat de grotere bedrijven dikwijls een startup overnemen en zo kennis inkopen. Er zijn ook opties waarbij er nauw samengewerkt wordt met een startup, deze blijft dan zelfstandig bestaan. 

Langer bestaande bedrijf 

Als je werkt met een bedrijf dat al langer bestaat, dan heb je te maken met een bepaalde cultuur die misschien al wel decennia in zwang is. Zeker wanneer het gaat om een familiebedrijf, dan is het sowieso een totaal andere cultuur omdat het allemaal familie van elkaar is. De kennis en kunde die aanwezig is binnen het bedrijf moet een zekere mate van respect afdwingen. Zeker omdat de bedrijven al zo lang bestaan, sommige zijn al in de 17e eeuw opgestart, is het belangrijk om je te realiseren dat het bedrijf heel goed weet wat het doet. Je moet dus als adviseur echt op je eigen terrein blijven en vooral veel leren van de kennis en kunde die binnen het bedrijf aanwezig is.