Wanneer je te maken krijgt met letselschade, dan is het erg fijn wanneer je juridische hulp krijgt bij het claimen van de geleden schade. Wanneer we praten over letselschade, dan gaat het over schade aan lijf, leden en bezittingen. Je kunt bijvoorbeeld een hand moeten missen door toedoen van een ongeluk dat iemand veroorzaakt heeft. Ook is het mogelijk dat je daardoor niet meer of minder goed kan werken en dat je inkomstenderving hebt. Daarnaast is er een psychologische schade, of misschien wel materiële schade aan een auto waarin je zat. Het gaat dus om materiële en immateriële schade als we spreken over letselschade. Je kunt de letselschade berekenen en hiervoor een claim indienen bij de tegenpartij. Juridische hulp kan in de vorm van een letselschade advocaat of een letselschadebureau. We nemen met je door wat het verschil tussen deze twee experts is. 

Juridische hulp na een ongeluk 

Wanneer te maken hebt met een ongeluk dat iemand veroorzaakt heeft en je hebt aanzienlijke schade geleden, dan is het mogelijk deze schade te claimen bij de veroorzaker van het ongeluk. Het is natuurlijk wel zaak dat jij dan ook daadwerkelijk de schadeclaim toegewezen krijgt door de rechter. Het kan ook zijn dat je niet naar de rechter gaat en dat er in een buiten gerechtelijk proces een afspraak gemaakt wordt dat je inderdaad de claim toegewezen krijgt door de verzekering van de veroorzaker. 

Gerechtelijk of buitengerechtelijk proces

Het kan zijn dat je naar de rechtbank moet omdat de veroorzaker van het ongeluk geen schuld accepteert. In dat geval heb je een letselschade advocaat nodig omdat deze actief kan handelen binnen een gerechtelijk proces, bijvoorbeeld door documenten aan de rechter voor te leggen. Je kunt ook een buitengerechtelijk proces hebben, waarbij een letselschadebureau jouw belangen behartigd. Dan heb je geen letselschade advocaat nodig. Een letselschadebureau mag geen documenten aan de rechtbank aanbieden. Voor dit laatste heb je een letselschade advocaat nodig.