Sneller lesstof tot je nemen is mogelijk, flashcards maken, is een handige methode waarmee je heerlijk aan de slag kunt. 

Wat zijn flashcards?

Flashcards zijn kleine notitiekaartjes die gebruikt worden voor het testen en verbeteren van het geheugen door het oefenen van het ophalen van informatie. Flashcards zijn meestal tweezijdig, met de prompt op de ene kant en de informatie over de prompt op de andere. Het kan gaan om namen, woordenschat, concepten of procedures. Op de ene kant van de kaart staat bijvoorbeeld “Augusta”, en op de andere kant “De hoofdstad van Maine”. Meestal zijn er meerdere flashcards die, als groep, een categorie van informatie vertegenwoordigen die je probeert te onthouden, te leren en te beheersen.

Wat zijn de voordelen?

Het gebruik van flashcards kan een zeer effectieve aanpak zijn voor zelftesten. Zelfs het maken van flashcards is een manier om de informatie te “bewerken”, door je uit te dagen na te denken over welke informatie je aan de ene kant wilt hebben en de bijbehorende beschrijving aan de andere kant. Dit maakt ook wat geheugen vrij, omdat je een fysieke stapel kaarten met de informatie hebt in plaats van te proberen afzonderlijke feiten, namen of termen in je hoofd op te slaan. Flashcards maken vaak deel uit van spaced practice, en herhaling helpt je uit te vinden welke informatie je gemakkelijk kunt onthouden en wat extra inspanning vergt. Vanuit het oogpunt van tijdbeheer, kun je met flashcards gebruik maken van korte hoeveelheden tijd die gedurende de dag of week beschikbaar zijn, naast de geplande studiesessies.

Hoe gebruik ik deze aanpak?

Het traditionele gebruik van flashcards is alleen bedoeld om te onthouden. Het is belangrijk om de flashcards meerdere keren te gebruiken. Net als de eerste keer dat je een relatief nieuwe informatie doorneemt, kan de eerste keer dat je de flashcards gebruikt een beetje overweldigend of frustrerend zijn vanwege het “vergeten” dat toch zal gebeuren. Hier is het goede nieuws: met de herhaling zul je steeds meer onthouden en dus steeds minder vergeten. De “vergeetcurve” vlakt af, en het leren wordt “duurzaam”. (In wezen betekent dit dat je de informatie op lange termijn zult onthouden!).

Zo wordt het een stuk gemakkelijker om je beveiligersdiploma te halen.