Bij het indienen van een aanvraag tot vaststelling van de NOW-subsidie moet de werkgever soms een derdenverklaring overleggen. Hoe zit dit precies?

Wanneer kan een derdenverklaring worden ingediend?

Bij het indienen van een derdenverklaring komt er een belangrijke vraag aan de orde: wat is de precieze situatie waarin de aanvrager zich bevindt? Er kunnen omstandigheden zijn waarin het onmogelijk is om een datum voor het subsidie gesprek te krijgen. De werkgever kan dan een derdenverklaring indienen als hij meer tijd nodig heeft. Deze tijd kan nodig zijn om drie belangrijke redenen:

  • Als het NOW-subsidiegesprek vóór de vervaldatum zal plaatsvinden.
  • Als het NOW-subsidiegesprek na de subsidie deadline zal plaatsvinden.
  • En als het NOW-subsidiegesprek niet kan plaatsvinden omdat de termijn voor de indiening van de subsidie is verstreken.

Subsidiegesprek

Een derdenverklaring maakt deel uit van een uitgebreid proces dat vrij veel tijd in beslag kan nemen. In de bovengenoemde gevallen kan de werkgever dan een NOW-datum voor het subsidiegesprek aanvragen. Het nu-subsidiegesprek is een verklaring met informatie over de subsidieontvanger en de subsidie. De verklaring moet aan dezelfde regels voldoen als een derdenverklaring als gevolg van het beschikbaar stellen van NOW- en NOW-subsidie-informatie door de werkgever. Deze regels zijn onder andere:

  • De verklaring mag alleen subsidie-informatie bevatten.
  • De NOW-verklaring moet ten minste 30 dagen voor het NOW-subsidiegesprek aan de NOW-subsidieontvanger ter beschikking worden gesteld.
  • De NOW-subsidieverklaring moet schriftelijk worden opgesteld.

Informatie verkrijgen

Als gevolg van de NOW-subsidie en het NOW-subsidiegesprek kan de NOW-subsidieontvanger de gelegenheid krijgen informatie te verkrijgen of de gegevens aan de NOW-subsidieontvanger voor te leggen. De werkgever krijgt dan de gelegenheid om de gegevens in te zien of de gesubsidieerde vragen te stellen. Omdat de NOW-subsidie-informatie nu beschikbaar is voor de gesubsidieerde, kan de werkgever de gesubsidieerde om NOW-subsidie-informatie verzoeken.

Wat gebeurt er als de ontvanger een gesprek niet kan bijwonen?

Als er omstandigheden zijn waardoor de NOW-subsidieontvanger het NOW-subsidiegesprek niet kan bijwonen, is het belangrijk ervoor te zorgen dat de NOW-subsidieontvanger hiervan op de hoogte is. De NOW-subsidieontvanger moet dan contact opnemen met de NOW-subsidie beheerder. Als de NOW-subsidieontvanger geen contact met de hem of haar kan opnemen omdat hij/zij met vakantie is, dient hij/zij de subsidie beheerder op de hoogte te stellen wanneer hij/zij weer aan het werk gaat.