Ben jij van plan je eigen beveiligingsbedrijf op te richten? Dan is een bv rechtsvorm in veel gevallen een uitstekende keuze. Dit is onder andere te danken aan de beperking van de aansprakelijkheid, d.w.z. de aandeelhouders zijn alleen aansprakelijk met het vermogen van de vennootschap, terwijl het privévermogen wordt beschermd. 

Wat is een bv?

Een bv kan worden opgericht door een enkele vennoot of door meerdere vennoten, waarbij elke natuurlijke of rechtspersoon (bijvoorbeeld een geregistreerde vereniging of een naamloze vennootschap) als zodanig kan optreden. De vennoot (vennoten) benoemt (benoemen) de bestuurders die de vennootschap naar buiten toe vertegenwoordigen. Er bestaan echter ook zogenaamde “eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid” waarin de gedelegeerd bestuurder tegelijk als enige aandeelhouder en als aandeelhoudersvergadering optreedt.

Aandeelhouders en directeuren kunnen de voordelen van de bv op een winstgevende manier gebruiken. Hier volgt een klein overzicht van hoe de bv vanuit juridisch en praktisch oogpunt de moeite waard kan zijn. 

Juridische voordelen van de bv: vermogensbescherming 

Beperkte aansprakelijkheid: vennoten zijn alleen aansprakelijk met het vermogen van de vennootschap, hun eigen privévermogen blijft onaangetast

Voorbeeldprotocol: naast de klassieke statuten (8 statuten) is het mogelijk om snel een vennootschap op te richten met behulp van een gestandaardiseerd voorbeeldprotocol. 

Externe zaakvoerder

Het is mogelijk om een zaakvoerder aan te stellen die geen vennoot is en dus niet participeert in het maatschappelijk kapitaal

Internationale oprichters: een bv is niet alleen een optie voor Nederlandse staatsburgers, ook buitenlanders kunnen als aandeelhouder deelnemen

Je kunt een holding oprichten. Dan ´hangen´ er meerdere werkbv´s onder een moederbv. Met de werkbv´s neem je risico´s, daarmee onderneem je, terwijl de moederbv alleen dienst doet om kapitaal en activa in te stallen. 

Praktische voordelen van de bv: competent imago en belastingvoordelen

Niet alleen in de wet, maar ook in de praktijk zijn er enkele gunstige mogelijkheden voor aandeelhouders. Niet alleen kan het imago van de vennootschap op deze manier worden verbeterd, maar er zijn ook veel financiële voordelen. Zo betaal je belasting over winst en niet over inkomen. Dat scheelt. Een bv oprichten is dus slim.